Gaeilge
Scag de réir:
Scag
Scag de réir rang:
Scag de réir rang
Tá naíonra nua oscailte i gCamus. Tá an scéal ar fad ag Seán.
Naíonra Nua Oscailte
Nuacht Cúla4
1:28
I mbliana tá 160 blian ann ó osclaíodh doirse Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann. Labhair Seán leis an bhfoireann le tuilleadh eolais a fháil ar an gcomóradh speisialta seo.
Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Nuacht Cúla4
1:21
Tá daltaí Gaelscoil Chaladh an Treoigh, Co Luimnigh tar éis an duais mór amhránaíochta a thabhairt leo ag Scór na bPáistí, tá an scéal ag Seán.
Duais amhránaíochta Scór na bPáistí
Nuacht Cúla4
1:43
De réir an daonáirimh is déanaí tá ardú tagtha ar líon na gcainteoirí laethúla Gaelainne i gCorca Dhuibhne. Labhair Jamie le John Prendergast, OPT Chiarraí Thiar agus le daltaí áitiúla leis an scéal ar fad a fhiosrú.
Ardú ar Chainteoirí Gaelainne
Nuacht Cúla4
1:51
Fógraíodh le déanaí gur bhain an méid is mó daoine úsáíd as iompar poiblí le blianta anuas.
Ardú ar Líon na bPaisinéirí
Nuacht Cúla4
1:28
Tá maoiniú mór faighte ag an eagraíocht pobail Glór na Móna i mBéal Feirste. Tá an scéal ar fad ag Joseph.
£500,000 faighte ag Glór na Móna
Nuacht Cúla4
1:48
Tá an comórtas timpeallachta Found in the Ground, buaite ag Gaelscoil na Laochra in Uíbh Fháilí.
Comórtas Timpeallachta
Nuacht Cúla4
1:30
Bhí na réamhbhabhtaí don chomórtas náisiúnta VEX Robotics ar siúl le déanaí i gCorcaigh, T
Comórtas náisiúnta VEX Robotics
Nuacht Cúla4
2:03
Tá club lúthchleasaíochta nua i gCorca Dhuibhne. Labhair Jamie le daoine óga agus muintir na háite faoin gclub.
Club lúthchleasaíochta nua i gCorca Dhuibhne.
Nuacht Cúla4
1:41
Díoladh an méid is mó cairr leictreacha riamh i 2023. Tá an scéal ar fad ag Aisling.
Ardú ar Dhíol Cairr Leictreacha
Nuacht Cúla4
1:50
De réir Met Éireann bhí 2023 ar an bhliain is teo ariamh. D'fhriosaigh Nuacht Cúla4 na fáthanna go bhfuil an t-ardú seo ag tarlú.
2023 - an bhliain is teo
Nuacht Cúla4
1:38
Is é Maigh Nuaid an baile is glaine sa tír. Bhí deis ag Seán cuairt a thabhairt ar an mbaile agus bualadh leis na daoine óga atá ag iarraidh Maigh Nuaid a choinneáil glan.
An Baile is Glaine in Éirinn
Nuacht Cúla4
1:44
Tá dóchas ag pobal Chorca Dhuibhne go gceannóidh an rialtas An Chonair agus Páirc Náisiúnta a dhéanamh di. D'fhiosraigh Jamie Ó Flannúra an scéal.
An Chonair
Nuacht Cúla4
1:44
Agallamh le Paidí Ó Lionáird,Bainisteoir Cumarsáide, Oifig an Choimisinéara Teanga faoin obair a dhéanann an Coimisinéir Teanga.
Coimisinéir Teanga úr ceaptha
Nuacht Cúla4
2:59
Agallamh le Conchubhar Ó Muadaigh ó Chonradh na Gaeilge. Insíonn Conchubhar le hAisling faoin Dream Dreag agus an obair atá ar bun chun Cearta Teanga a fháil don Ghaeilge sna sé chontae.
An Dream Dearg
Nuacht Cúla4
1:33
Thug Nuacht Cúla4 cuairt ar Ghaelscoil Laighean le déanaí agus an scoil i ndiaidh bogadh isteach go foirgneamh úr ar na mallaibh.
Gaelscoil Úr
Nuacht Cúla4
1:36
Bhí Lá Náisiúnta na Teanga Comharthaíochta ann Déardaoin agus thug Aisling cuairt ar Bhaile Bodhar Éireann i gCabrach i mBaile Átha Cliath leis an gcaifé nua atá acu a fheiceáil. Dearadh an caifé seo go speisialta do dhaoine atá bodhar nó a bhfuil lagéisteacht acu. Tá teanga na comharthaíochta ag gach duine a oibríonn ann agus tá áiseanna ar nós scáileáin tadhaill ann a chabhraíonn leis na bodhair a gcuid orduithe a chur isteach. Thug Annemarie atá ag obair sa chaifé ceacht beag teanga comharthaíochta do lucht féachana Nuacht Cúla4.
Baile Bodhar Éireann
Nuacht Cúla4
1:34
Bhí an crotach - éan cladaigh atá an-éasca a aithint mar gheall ar a ghob fada lúbtha - i mbaol mór in Éirinn cúpla bliain ó shin. Bhíothas den tuairim an t-am sin nach mbeadh aon chrotach beo fágtha sa tír faoin mbliain 2025.
An Crothach i mBaol in Éirinn
Nuacht Cúla4
1:55
Is í an Nollaig í agus beidh go leor daoine ag súil le madra a fháil faoin gcrann.
Uchtaigh ná Ceannaigh
Nuacht Cúla4
1:32
Bronnadh Gradam Glúin Z na Gaeltachta ar an ngrúpa Ceoltóirí Óga Chois Fharraige le deireanas mar gheall ar an obair mhór a rinne siad leis an gceol agus an cultúr a chaomhnú i gceantar dúchais. D’oibrigh siad go crua ar an togra ‘Taisce Chois Fharraige’ agus iad ag cruinniú míreanna ceoil, filíochta agus eile in aon áit amháin ar líne. Labhair Aisling le cuid de na déagóirí a bhí páirteach sa togra.
Taisce Chois Fharraige
Nuacht TG4
1:42
Sos cogaidh idir Hamas agus Iosrael
Sos cogaidh
Nuacht Cúla4
0:56
Is í an ceoltóir Taylor Swift atá ainmnithe mar dhuine na bliana ag an irisleabhar Time.
Taylor Swift
Nuacht Cúla4
0:32
An Chéad Satailít Éireannach seolta go dtí an Spás agus nasc laidir ag an Ghaeilge leis an togra.
Satailít úr seolta
Nuacht Cúla4
2:05
Tháinig ceannairí an domhain le chéile le gairid in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha chun plé a dhéanamh ar chúrsaí timpeallachta agus athrú aeráide.
COP28
Nuacht 28
2:04
Bhí léirsiú ar siúl taobbh amuigh de Theach Laighean an tseachtain seo caite agus páistí scoile ag feachtasaíocht fá choinne Gaelcholáiste nua i mBaile Átha Cliath.
Gaelcholáiste Nua
Nuacht Cúla4
2:01
Níl gabhair na bhfraochán fágtha in aon áit ar domhan seachas i bPort Láirge. Tá an gort ina mbíonn siad ar díol faoi láthair agus tá muintir na háite buartha nach mbeidh aon áit le maireachtáil ag na gabhair amach anseo.
Gabhair na bhFraochán i mBaol
Nuacht Cúla4
1:32
Tá an club CLG, Laochra Loch Lao, ag déanamh baghcait ar thairgí Puma mar gheall ar an nasc atá ag Puma le foireann sacair náisiúnta Iosrael.
Baghcait
Nuacht Cúla4
1:54
Tá comhlacht físchluiche d'arbh ainm Buckeejit ag forbairt ríomhchluiche i mBéal Feirste faoi láthair.
Ríomhchluiche CLG
Nuacht Cúla4
1:45
Tá tús curtha le club dúlra i nGaelscoil Chill Dara. Fiosraíonn Aisling an scéal ar fad.
Club dúlra i nGaelscoil Chill Dara
Nuacht Cúla4
1:41
Bronnadh Gradaim Gnó na hÉireann ar chomhlachtaí ar fud na tíre as feabhas a gcuid seirbhísí Gaeilge. Ar cheann de na comhlachtaí sin bhí Óga Yoga, a chuireann ranganna ióga ar fáil do scoileanna.
Óga Íoga
Nuacht Cúla4
1:49
Cuireadh cosc iomlán ar chupáin aon-úsáide i gCill Airne i gcaitheamh an tsamhraidh.
Cosc iomlán ar chupáin aon-úsáide
Nuacht Cúla4
1:27
Sos cogaidh idir Iosrael agus Hamas curtha siar agus é raite ag rialtas Iosrael nach dtarlóidh sé.
Sos cogaidh curtha siar
Nuacht Cúla4
1:00
Seachtain eolaíochta, áit ar chruthaigh daltaí Scoil na bhForbacha tithe Portán.
Scoil na bhForbacha
Nuacht Cúla4
1:18
Bhí Lá an Chineáltais ar siúl inné agus bhí neart spraoi ag daltaí Bunscoil Ráth Chairn agus iad ag déanamh céiliúradh ar an lá.
Lá an Chineáltais
Nuacht Cúla4
2:01
Tá duais eolaíochta buaite ag Gaelscoil Riabhach le linn Seachtain na hEolaíochta 2023. Bhuaigh siad €1000 leis an eolaíocht a chur chun cinn sa scoil.
Gaelscoil Riabhach
Nuacht Cúla4
1:27
Is iomaí rud a bhíonn á aistriú sa tír seo, doiciméid oifigiúil agus leabhair ina measc. Le déanaí, tá borradh faoin aistriúchán cruthaitheach.
An t-aistriúchán
Nuacht Cúla4
2:49
Tá maratón á rith ag daltaí fud fad na Gaeltachta i mbliana.
Maratón na bpáistí
Nuacht Cúla4
1:29
Tá láithreoir Nuacht Cúla4, Seán, ag glacadh páirte san fheachtas Movember i mbliana.
Movember
Nuacht Cúla4
1:53
Gach bliain bíonn comórtas puimcín ar siúl i nGaelscoil Mhíchíl Cíosóg in Inis, Co. an Chláir.
Comórtas puimcín
Nuacht Cúla4
1:59
Feistíodh córas nua radar in Aerfort na Sionainne le déanaí a chabhróidh le Met Éireann tuairiscí cruinne aimsire a chur ar fáil.
Radar nua aimsire
Nuacht Cúla4
1:49
Tarrtháladh dhá mhuc Kunekune le déanaí ó Shléibhte Cill Mhantáin. Tá siad anois ag fanacht ag an tearmann muc 'My Lovely Pig Rescue' i gCull Dara.
Scéal na muca
Nuacht Cúla4
1:17
Seachtain na Matamaitice faoi lán seoil.
Seachtain na Matamaitice
Nuacht Cúla4
1:20
Tá Seachtain Ghníomhaithe ar son na hAeráide ar siúl an t-seachtain seo. Labhair Aisling Ní Dhonnabháin le Aoife Powell ó Fridays for Future faoin obair a dhéanann siad ar son na haeráide.
Seachtain Ghníomhaithe ar son na hAeráide
Nuacht Cúla4
1:38
Fógraíodh maoiniú breise de €2,8m don scéim Gaelbhratach i mBuiséad 2024. Cabhraíonn an scéim le bunscoileanna ar fud na tíre níos mó Gaeilge a úsáid ar scoil. Fiosraíonn Aisling Ní Dhonnabháin an scéal.
Maoiniú breise don scéim Gaelbhratach
Nuacht Cúla4
1:38
Cogadh sa mheánoirthear
Iosrael agus an Phalaistín
Nuacht Cúla4
0:58
Tá Comhrá '23 faoi lán seoil ag Conradh na Gaeilge. Labhraíonn Aisling Ní Dhonnabháin le Brónagh Fusco atá mar Chomhordaitheoir ar an bhfeachtas.
Comhrá '23
Nuacht Cúla4
2:16
De réir tuairisc doilsithe ag an EPA tá 2/3 den dramhaíl a chuirtear i mboscaí gnáth bruscair déanta as ábhar is féidir a athchúrsáil. Fiosraíonn Séan ó Maoilchiaráin an scéal leis an gcoiste glas ó Ghaelscoil Mhic Amhlaigh.
Nuacht Cúla4
Coiste Glas Gaelscoil Mhic Amhlaigh
2:03
Fógraíodh cáinaisnéis 2024 sa Dáil inniu. Céard is cáinaisnéis ann? Míníonn Aisling Ní Dhonnabháin an scéal.
Nuacht Cúla4
An Cháináisnéis
1:40
Tá gealltanas tugtha ag an gcomhlacht stáiseanóireachta, Aisling, i mbliana go mbeidh crann curtha acu do gach scoil in Éirinn faoin mbliain 2024. Fiosraíonn Aisling Ní Dhonnabháin an scéal.
Nuacht Cúla4
Comhlacht Stáiseanóireachta - 06.10.2023
0:56
Tá tús curtha le Féile Bia an Daingin inniu. Buaileann Seán Ó Maoilchiaráin le leanaí na dúiche chun a dtuairim a fháil ar an bhféile.
Nuacht Cúla4
Féile Bia an Daingin
1:14
Bhí Seachtain dhomhanda an spáis á cheiliúradh in scoileanna agus bhuail Nuacht Cúla4 le daltaí a bhí ag foghlaim faoin spás.
Nuacht Cúla4
Seachtain dhomhanda an spáis
1:32
Tá an galar crainn 'críonadh siar na fuinseoige' ag cur isteach go mór ar an timpeallacht agus ar earnáil déanta na gcamáin. Fiosraíonn Seán an scéal.
Nuacht Cúla4
Críonadh Siar na Fuinseoige - 27.09.2023
1:50
Bhí Féile na bPuiteachaí ar siúl ar Inis Meáin thar an deireadh seachtaine. Is céiliúreadh í an fhéile ar an oidhreacht agus an chultúr a bhaineann le torthaí an fhomhair ar an oileán. Fiosraíonn Aisling Ní Dhonnabháin an scéal.
Nuacht Cúla4
Féile na bPuiteachaí - 26.09.2023
2:27
Seachtain siúl ar scoil
Nuacht Cúla4
Seachtain siúl ar scoil
1:40
Bhí ócáid d'arbh ainm Dúchas sa Cheol ar siúl sa chultúrlann i mBéal Feirste mar chuid d'Oíche Chultúir 2023. Labhraíonn Lauren Ní Néill le hAisling agus tugann sí míniú ar bhunús na logainmneacha agus an ceangailt atá acu leis an gceol di.
Nuacht Cúla4
Dúchas sa Cheol - 22.09.2023
0:55
Tá feirm nua oscailte do dhaltaí Choláiste na Rinne, i nGaeltacht na nDéise. Fiosraíonn Aisling Ní Dhonnabháin an scéal.
Nuacht Cúla4
Feirm Nua i gColáiste na Rinne - 28.09.2023
1:55
Cuireann grúpa daoine óga ó Ghaeltacht Mhúscraí taispeántas ceoil ar siúl d'Oíche Chultúir. Fiosraíonn Séan Ó Maoilchiaráin an scéal.
Nuacht Cúla4
Scoraíocht Mhúscraí - 22.09.2023
1:05
Tá 'Connecting Cabra' tar éis feachtais a thosnú le déanaí leis an bpobal a tharraingt le chéile tríd an ghairdín. Fiosraíonn Seán Ó Maoilchiaráin an scéal.
Nuacht Cúla4
Connected Cabra
1:56
Bunaíodh Gaelscoil na Camóige i mBaile Átha Cliath 30 bhliain ó shin. Bhí cóisir mór ag an scoil leis an ócáid seo a chéiliúradh.
Nuacht Cúla4
Gaelscoil na Camóige
1:46
Tá sraith fiseán Gaeilge seolta ar youtube ag an eagraíocht Tús Maith i gCorca Dhuibhne chun tacú agus cabhrú le teaghlaigh atá ag iarraidh níos mó Gaeilge a labhairt sa bhaile.
Nuacht Cúla4
Tús maith - Neadú
1:55
Bhuail Nuacht Cúla4 le cuid de na daoine óga a bhí ag baint sult as an chomórtas náisiúnta treabhadóireachta.
Nuacht Cúla4
Comórtas Náisiúnta Treabhadóireachta
1:18
Cúrsa nua dátheangach tosaithe ag Moontour i mBaile Átha Cliath.
Nuacht Cúla4
Moontour
2:12
Lá Domhanda Roald Dahl
Nuacht Cúla4
Lá domhanda Roald Dahl
1:32
Tá club mara Chonamara Láir ag cur tús le téamma úr an fómhar seo.
Nuacht Cúla4
Club Mara Chonamara Láir
1:51
Galar atá in fliú na n-éan gur féidir leis tionchar a imirt ar shláinte dhaoine agus ainmhithe.
Nuacht Cúla4
Fliú na n-éan
2:17
Bhí Nuacht Cúla4 ar an láthair nuair agus seoladh Cúla4 faoi lán seoil i mBaile na hAbhann le déanaí.
Nuacht Cúla4
Nuacht Cúla4
2:07
Cúla 4 ar aer ón 8.9.23
Cúla 4
Is liomsa é
0:30
Céard atá ceannaithe ag Seán inniu? Tá meacan dearg, meacan bán, milseáin agus mirlíní ina mhála siopadóireachta aige.
Ó a Sheáin - an litir 'M'
Ó a Sheáin
4:49
Tá Seán ag cur slacht ar an ngairdín inniu. Deisíonn sé an geata agus tagann sé ar ghrianghraf de féin agus dá ghabhar, ar sheangheansaí dá chuid, ar ghráinneog agus ar ghluaisrothar.
Ó a Sheáin - an litir 'G'
Ó a Sheáin
4:35
Tá Seán ag déanamh ealaíne sa chaifé inniu. Tarraingíonn sé cat, cáca, ciaróg, carr agus capall ar an gclár cailce.
Ó a Sheáin - an litir 'C'
Ó a Sheáin
5:06
Tá Seán ag dul ar a laethanta saoire inniu agus tá mála á phacáil aige. Cuireann sé péire brístí gearra, pónairí, prátaí, próca agus pinginí ina chás.
Ó a Sheáin - an litir 'P'
Ó a Sheáin
4:46
Tá Seán ag spraoi lena chluiche feirme inniu. Tá teach, tarracóir agus tarbh aige. Baineann sé tornapa agus ligeann sé a scíth ar an tuí lena thíogar.
Ó a Sheáin - an litir 'T'
Ó a Sheáin
4:03
Téann Seán chuig an siopa inniu agus tá eachtra aige le balún bán, balún buí, banana, buicéad, agus bosca bruscair. Gortaíonn sé a mhéar agus ceannaíonn sé bindealán sa siopa.
Ó a Sheáin - an litir 'B'
Ó a Sheáin
4:15
Tá Seán ar a bhealach go dtí an leabharlann inniu agus raicéad leadóige faoina ascaill aige. Tarraingíonn sé pictiúr ar a liathróid agus léann sé leabhar álainn. Itheann sé ceapaire a bhfuil liamhás agus leitís ann ag am lóin.
Ó a Sheáin - an litir 'L'
Ó a Sheáin
4:45
Sa gharraí a bheidh Seán inniu. Cuireann sé tiúilipí áille agus tá sé an-bhródúil as a chuid trátaí. Ólann sé tae agus ligeann sé a scíth.
Ó a Sheáin - an litir 'T'
Ó a Sheáin
4:55
Tá Seán ag seinm ceoil sa pháirc inniu agus beireann sé leis cathaoir, cat, crogall, carbhat agus caipín, agus itheann sé ceapaire le haghaidh lóin.
Ó a Sheáin - an litir 'C'
Ó a Sheáin
4:45
Tá Seán gnóthach lena chuid ealaíne inniu. Tarraingíonn sé péacóg, pianó, pálás, plúirín sneachta agus poipín lena pheann luaidhe agus cuireann sé dath orthu le péint. Réitíonn sé pota tae dó féin agus itheann sé putóg dhubh agus pónairí glasa.
Ó a Sheáin - an litir 'P'
Ó a Sheáin
4:33
Inniu baineann Seán triail as caitheamh aimsire nua le snáth agus scuab. Glacann sé sos agus itheann sé seacláid sula seinneann sé an sacsafón.
Ó a Sheáin - an litir 'S'
Ó a Sheáin
4:21
Téann Seán ag siopadóireacht inniu agus ceannaíonn sé oinniún, oráistí agus ochtapas. Ceannaíonn sé ocht stampa in Oifig an Phoist agus greamaíonn siad dá mhéara.
Ó a Sheáin - an litir 'O'
Ó a Sheáin
4:23
Faigheann Seán cuireadh chuig cóisir i gclúdach galánta. Tá a chos gortaithe aige agus glaonn sé ar thacsaí le dul ann. Tá culaith bhreá agus stocaí corcra á gcaitheamh aige.
Ó a Sheáin
Ó a Sheáin
4:21
Tá Seán ag cócaireacht inniu agus naoi n-ispín ar an mbeárbaiciú aige. Téann sé ar thóir naprúin agus tagann sé ar neantóga, ar nead, agus ar nathair nimhe.
Ó a Sheáin
Ó a Sheáin
4:31
Breithlá mhamaí Sheáin atá ann inniu. Téann sé ag siopadóireacht agus ceannaíonn sé madra, maisiúcháin, muga, milseáin agus mála.
Ó a Sheáin - an litir 'M'
Ó a Sheáin
4:00
Tá coinne ag Seán leis an bhfiaclóir inniu, ach tá sé ag stealladh báistí taobh amuigh. Imríonn sé cluiche fichille agus folach bíog agus é ag fanacht. Ligeann sé air féin go bhfuil fiabhras air, ach ansin tugann sé faoi deara go bhfuil botún déanta aige lena fhéilire agus nach bhfuil coinne aige go dtí mí Feabhra.
Ó a Sheáin - an litir 'F'
Ó a Sheáin
4:19
Dúisíonn damhán alla Seán agus tosaíonn sé ag imirt lena fheadóg dhearg agus lena thraein dhonn, ach cuireann duilleoga moill ar an traein sula mbaineann sí an droichead amach. Tagann tart air agus ólann sé deoch ansin.
Ó a Sheáin - an litir 'D'
Ó a Sheáin
4:27
Ag fanacht ar an mbus a bhíonn Seán nuair a chailleann sé a liathróid. Ceannaíonn sé oighear, lámhainní agus liathróid dhearg agus bhuí ina háit. Cuireann léarscáil mearbhall air.
Ó a Sheáin - an litir 'L'
Ó a Sheáin
4:20
Téann Seán chuig caifé chun breithlá a asail a cheiliúradh. Ordaíonn sé anraith agus arán, agus íocann sé an bille lena chuid airgid.
Ó a Sheáin
Ó a Sheáin
5:00
Inniu, gléasann Seán é féin ina rí, róbat, Rómhánach agus imreoir rugbaí.
Ó a Sheáin - an litir 'R'
Ó a Sheáin
3:57
Inniu, úsáidfidh Seán salann, siúcra agus spaigití le cáca milis a dhéanamh. Íosfaidh sé subh ón spúnóg ar deireadh.
Ó a Sheáin - an litir 'S'
Ó a Sheáin
4:34
Beidh bosca cultacha ag Seán inniu ina bhfuil eitleog, eala agus eireaball. Ligeann sé air féin gur eolaí agus eilifint é, agus déanann sé éacht lena chapall.
Ó a Sheáin - an litir 'E'
Ó a Sheáin
5:00
Inniu, féachfaidh Seán le doras a bhfuil díoscán ann a dheisiú. Tagann sé ar dhineasár, ar dhroichead agus ar dhréimire sa tseid. Téann sé chuig an siopa chun ola a cheannach agus tagann sé ar ais abhaile le druma, deoch agus duais!
Ó a Sheáin
Ó a Sheáin
5:03
Inniu breithlá Sheáin. Tá borróg bhlasta faighte le hithe aige agus neart bronntanas. Déanann sé bád as bosca agus ligeann sé air féin gur bádóir é le báisín uisce.
Ó a Sheáin - an Litir 'B'
Ó a Sheáin
5:09
Tá Seán ag ligean air féin gur draíodóir é inniu agus é ag iarraidh lacha a bhaint as a hata. Ní thagann ach frog, fear, feamainn agus faoileán as. Seán bocht!
Ó a Sheáin - an litir 'F'
Ó a Sheáin
5:03
Aidiachtaí faoi bhlas | Cúla4 Ar Scoil |
4:33
Scríbhneoireacht Scátháin | Cúla4 Ar Scoil |
3:46
Nathanna cainte | 'An Pota Leite Draíochta' | Cúla4 Ar Scoil |
4:27
Saol Leonardo Da Vinci | Cúla4 ar Scoil |
4:24
Comhfhocal | Cúla4 Ar Scoil |
4:40
Litir a Scríobh | 'An Pota Leite Draíochta' | Cúla4 Ar Scoil |
4:12
Cruthaitheacht le Ruarc | Cúla4 Ar Scoil |
2:03
'An Pota Leite Draíochta' | Cúla4 Ar Scoil |
4:55
Finné faoi agallamh | Cúla4 Ar Scoil |
4:01
Liosta Siopadóireachta | Cúla4 Ar Scoil |
4:36
Finné faoi agallamh | 'Raic sa Siopa' | Cúla4 Ar Scoil |
4:17
'Raic sa Siopa' | Cúla4 Ar Scoil |
4:54
Ag léamh tuairisc nuachta | Cúla4 ar Scoil |
4:04
Cé leis é? | Cúla4 Ar Scoil |
5:14
Rudaí dara láimhe | Cúla4 Ar Scoil |
4:14
Fograí agus na gnásanna cló a bhaineann leo | Cúla4 ar Scoil |
4:35
Aimsigh an fhuaim chomónta | Cúla4 Ar Scoil |
4:24
'Bronntanas do Mham' | Cúla4 Ar Scoil |
4:18
Treoracha a Thabhairt | Cúla4 Ar Scoil |
4:05
Treoracha | Cúla4 Ar Scoil |
4:05
Cén siopa atá ag teastáil? | Cúla4 Ar Scoil |
4:04
'Cití san Aer Arís' | Cúla4 Ar Scoil |
4:20
Caint Indíreach | Cúla4 Ar Scoil |
4:51
Ag Rothaíocht | Cúla4 Ar Scoil |
5:10
Neil Armstrong - Spásaire faoi agallamh | Cúla4 Ar Scoil |
4:34
Sábháilteacht le Ruarc | Cúla4 Ar Scoil |
2:42
Aistear na n-éan | Cúla4 Ar Scoil |
4:41
Taisteal sa Spás | Cúla4 Ar Scoil |
4:48
An Ghealach | Cúla4 ar Scoil |
4:44
Dán | 'An Spásaire' | Cúla4 ar Scoil |
3:57
'An Píobaire Breac' | Cúla4 Ar Scoil |
4:40
Timpiste Bhóthair | Cúla4 Ar Scoil |
4:47
Ráiteas faoi thimpiste a insint | Cúla4 Ar Scoil |
3:45
Seáinín ar a Rothar | Cúla4 Ar Scoil |
4:28
Páirteanna an rothair | Cúla4 Ar Scoil |
4:45
An Caisearbhán | Bláth Fiáin | Cúla4 Ar Scoil |
4:22
Dán | 'Lá ag an Trá' | Cúla4 Ar Scoil |
4:30
Foclóir faoin trá | Cúla4 Ar Scoil |
4:35
Dán | 'Obair na mBeach' | Cúla4 Ar Scoil |
3:52
Aimsigh an fhuaim chomónta | Cúla4 Ar Scoil |
4:29
Cuireadh Chuig Beárbaiciú | Cúla4 Ar Scoil |
4:25
Bia do bheárbaiciú | Cúla4 Ar Scoil |
4:23
Cárta Poist a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
4:34
Aimsigh an fhuaim chomónta | Cúla4 Ar Scoil |
4:36
Cárta Poist | Cúla4 Ar Scoil |
4:14
Dineasáir le Ruarc | Cúla4 Ar Scoil
2:49
Gníomhachtaí an tSamhraidh | Cúla4 Ar Scoil |
4:23
Dán | 'Learaí An Luchóg Ar Laethanta Saoire' | Cúla4 Ar Scoil |
4:20
Tuairisc Shamhraidh | Cúla4 Ar Scoil |
4:40
Foclóir an tSamhraidh | Cúla4 Ar Scoil |
4:25
Na Forainmneacha Réamhfhoclacha | Cúla4 Ar Scoil |
4:25
'An Nathair agus na Spéaclaí' | Cúla4 Ar Scoil |
4:50
Scéal a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
4:19
Réamhaisnéis na h-aimsire | Cúla4 Ar Scoil |
4:28
Léirmheas Scannáin | Cúla4 Ar Scoil |
4:19
Cén saghas scannán is fearr leatsa? | Cúla4 Ar Scoil |
4:25
Cén clár is fearr le Chiara an Cat? | Cúla4 Ar Scoil |
4:06
Alt Nuachta a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
4:52
'Mamó Fadó' | Cúla4 Ar Scoil |
5:26
An Titanic le Ruarc | Cúla4 Ar Scoil |
2:56
Scéal a Phleanáil | Cúla4 Ar Scoil |
4:07
Cláracha Teilifíse | Cúla4 Ar Scoil |
4:50
An Titanic | Cúla4 Ar Scoil |
3:59
Drámaíocht - Mír 10 | Carachtar | Cúla4 Ar Scoil
4:00
Dán | 'An Teilifís' | Cúla4 Ar Scoil |
4:17
Feirmeoir de Brún faoi agallamh | Cúla4 Ar Scoil |
4:10
Na Gutaí - é & e | Cúla4 Ar Scoil |
4:18
Babaí Béar ó 'Cinnín Óir agus na 3 Bhéar' faoi agallamh | Cúla4 Ar Scoil |
4:31
'Cinnín Óir agus na 3 Bhéar' | Cúla4 Ar Scoil |
4:50
An Fheirm Mhairteola | Cúla4 Ar Scoil |
4:44
Rabhlóg | Cúla4 Ar Scoil |
4:21
Drámaíocht - Mír 9 | Cúla4 Ar Scoil |
2:50
Cad as a dtagann bia? | Cúla4 Ar Scoil |
4:05
An tEarrach: athruithe séasúracha | Cúla4 Ar Scoil |
4:29
Na Gutaí - ú & u | Cúla4 Ar Scoil |
4:41
'Na Trí Ghabhar Chliste' | Cúla4 Ar Scoil |
4:12
Oideas a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
4:47
Feoilséantóir vs Veigeán | Cúla4 Ar Scoil |
3:55
Drámaíocht - Mír 8 | Cúla4 Ar Scoil |
4:04
Bricfeasta Blasta | Cúla4 Ar Scoil |
4:10
Dán Cinquain | Cúla4 Ar Scoil |
4:22
'Mó Ghrá Sibh go Léír' | Cúla4 Ar Scoil |
4:33
Cá bhfuil cónaí ar na h-ainmhithe seo? | Cúla4 Ar Scoil |
4:59
'Carraigín' | Cúla4 Ar Scoil |
4:08
Gnáthóga an Domhain | Cúla4 Ar Scoil |
4:51
Drámaíocht - Mír 7 | Cúla4 Ar Scoil |
4:01
Gnáthóga | Cúla4 Ar Scoil |
4:22
Alt Nuachta a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
4:08
Na Gutaí - ó & o | Cúla4 Ar Scoil |
4:05
'An Bradán Feasa' | Cúla4 Ar Scoil |
4:41
'Mamó ag an Zú' | Cúla4 Ar Scoil |
4:27
An Nuacht | Cúla4 Ar Scoil |
4:53
Agallamh le Laoch na h-Imeartha | Cúla4 Ar Scoil |
4:01
Drámaíocht - Mír 6 | Cúla4 Ar Scoil |
4:49
Tomhas mo chaitheamh aimsire | Cúla4 Ar Scoil |
4:04
Eachtraí ag dul i bhfeidhm ar Setanta & ar Chulann | Cúla4 Ar Scoil |
3:37
Na Gutaí - á & a | Cúla4 Ar Scoil |
4:22
Mar a fuair Cú Chulainn a ainm | Cúla4 Ar Scoil |
3:55
Scéal a Phleanáil | Cúla4 Ar Scoil |
4:14
Spóirt a imrítear ar fud na cruinne | Cúla4 Ar Scoil |
4:13
Éirí Amach na Cásca 1916 | Cúla4 ar Scoil |
4:47
Gnéithe de luimneach | Cúla4 Ar Scoil |
4:42
Póstaer a Dhearadh | Cúla4 Ar Scoil |
4:20
Drámaíocht - Mír 5 | Cúla4 Ar Scoil |
3:57
Stór focal: caitheamh aimsire | Cúla4 Ar Scoil |
3:56
'An Ghráinneog sa Ghairdín' | Cúla4 Ar Scoil |
4:35
Alt a Scríobh Faoi Dhuine Cáiliúil | Cúla4 Ar Scoil |
4:25
An tEarrach: Scéal na Pailine | Cúla4 Ar Scoil |
4:06
Ag Cur Síolta | Cúla4 Ar Scoil |
4:47
Aimsigh na difríochtaí | Cúla4 Ar Scoil |
4:32
Drámaíocht - Mír 4 | Cúla4 Ar Scoil |
2:16
Treo na gaoithe | Cúla4 Ar Scoil |
4:44
Francis Beaufort | Cúla4 Ar Scoil |
5:10
Cathaoir Luascáin le Ruarc | Cúla4 Ar Scoil |
1:53
An tEarrach | Cúla4 Ar Scoil |
4:48
Ag Garraíodóireacht | Cúla4 Ar Scoil |
4:58
Dán | 'Bogha Báistí' | Cúla4 Ar Scoil |
4:12
Drámaíocht - Mír 3 | Cúla4 Ar Scoil |
4:20
Seanfhocal: Fad coiscéim coiligh | Cúla4 Ar Scoil |
4:34
Gutaí Fada - Ceacht 2 | Cúla4 Ar Scoil |
4:23
Mapaí le Ruarc | Cúla4 Ar Scoil |
2:48
Fís agus Fionnachtain | Cúla4 Ar Scoil |
3:52
Dán | 'An Luchóg & an Ceamra' | Cúla4 Ar Scoil |
3:35
Griangraifeanna an luchóige ón dán | 'An Luchóg & an Ceamra' | Cúla4 Ar Scoil |
3:31
Treoracha a leanúint | Cúla4 Ar Scoil |
3:50
Pairaisiútáil | Cúla4 Ar Scoil |
4:03
Drámaíocht - Mír 2 | Cúla4 Ar Scoil |
3:27
Seanfhocal: Múineann gá seift | Cúla4 Ar Scoil |
3:42
Spás le Ruarc | Cúla4 Ar Scoil |
2:55
Dán | 'An Luchóg & An Ceamara' | Cúla4 Ar Scoil |
4:38
An tAerfort | Cúla4 Ar Scoil |
4:14
Ag Scríobh Dialainne | Cúla4 Ar Scoil |
4:21
Gutaí Fada | Cúla4 Ar Scoil |
4:32
Na Deartháireacha Wright | Cúla4 ar Scoil |
4:23
Drámaíocht - Mír 1 | Cúla4 Ar Scoil |
4:37
Ceapadóirí | Cúla4 Ar Scoil |
4:14
Gleasanna teicneolaíochta sa bhaile | Cúla4 Ar Scoil |
4:26
Oíche Nollag le Ruarc | Cúla4 Ar Scoil |
1:53
'Daidí na Nollag' | Cúla4 ar Scoil |
4:31
Fónaicí - Mír 15 | Cúla4 Ar Scoil |
3:22
Réinfhianna | Cúla4 ar Scoil |
4:43
Litir a Scríobh ag Daidí na Nollag | Cúla4 Ar Scoil |
4:28
Mamaí na Nollag | Cúla4 Ar Scoil |
4:34
Crann Nollag | Cúla4 Ar Scoil |
4:28
Fónaicí - Mír 14 | Cúla4 Ar Scoil |
3:09
Lion na Bearnaí: Sa Bhaile | Cúla4 Ar Scoil |
4:29
Dán | 'Mo Theach' | Cúla4 Ar Scoil |
4:38
Teaghlaigh | Cúla4 Ar Scoil |
4:05
Bailte ainmhithe | Cúla4 Ar Scoil |
4:42
Teaghlaigh | Cúla4 Ar Scoil |
4:15
An Briathar Saor | Sa Bhaile | Cúla4 Ar Scoil |
4:53
Fónaicí - Mír 13 | Cúla4 Ar Scoil |
3:02
Mo Theach | Cúla4 Ar Scoil |
4:39
'Cá bhfuil tú i do chónaí?' | Cúla4 Ar Scoil |
4:16
An Briathar Saor | Ag Tógáil Tí | Cúla4 Ar Scoil |
4:27
Ag tógáil tí | Cúla4 Ar Scoil |
4:25
Sa bhaile | Cúla4 Ar Scoil |
4:43
Ríomhphost a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
4:10
Seicheamhú | Jack agus an Gas Pónaire | Cúla4 Ar Scoil |
4:25
Fónaicí - Mír 12 | Cúla4 Ar Scoil |
3:31
Logainmneacha - Mír 07 | Cúla4 Ar Scoil |
3:33
An Geimhreadh | Cúla4 Ar Scoil |
4:11
Dán | 'Sneachta' | Cúla4 Ar Scoil |
4:59
Fónaicí - Mír 11 | Cúla4 Ar Scoil |
3:31
Logainmneacha - Mír 06 | Cúla4 Ar Scoil |
4:07
An Geimhreadh | Rang a trí go rang a sé | Cúla4 Ar Scoil |
4:37
Fónaicí - Mír 10 | Cúla4 Ar Scoil |
3:09
Logainmneacha - Mír 05 | Cúla4 Ar Scoil |
4:00
Logainmneacha - Mír 04 | Cúla4 Ar Scoil |
3:17
Fónaicí - Mír 9 | Cúla4 Ar Scoil |
3:12
Logainmneacha - Mír 03 | Cúla4 Ar Scoil |
4:06
'An tOileán Thiar'| Scéalta ó Baboró | Cúla4 Ar Scoil |
4:38
'Rita agus an Ninja' | Scéalta ó Baboró | Cúla4 Ar Scoil |
3:42
Fónaicí - Mír 8 | Cúla4 Ar Scoil |
3:13
'Uinseann Donn' | Scéalta ó Babaró | Cúla4 Ar Scoil |
6:13
Fónaicí - Mír 7 | Cúla4 Ar Scoil |
3:02
Fónaicí - Mír 6 | Cúla4 Ar Scoil |
3:00
Logainmneacha - Mír 02 | Cúla4 Ar Scoil |
3:45
Fónaicí - Mír 5 | Cúla4 Ar Scoil |
3:00
An Geimhreadh | Cúla4 Ar Scoil |
4:27
Dán Acrastaice | 'Sneachta' | Cúla4 Ar Scoil |
4:55
Fónaicí - Mír 4 | Cúla4 Ar Scoil |
3:29
Ruarc ar cuairt go tréadlia Niamh | Cúla4 Ar Scoil |
1:54
Logainmneacha - Mír 01 | Cúla4 Ar Scoil |
3:27
'Dreoilín - Rí na nÉan' | Cúla4 ar Scoil |
4:33
Cá bhfuil an ghráinneog suite? | Cúla4 Ar Scoil |
4:11
Fear Sneachta a dhéanamh | Cúla4 ar Scoil |
4:23
Ainmhithe ag geimhriú | Cúla4 Ar Scoil |
4:54
Dán | 'An Geimhreadh' | Cúla4 Ar Scoil |
4:55
Tú Féin a Ghléasadh | Cúla4 Ar Scoil |
4:18
Dán | 'Eilifint ar an Trá' | Cúla4 ar Scoil |
4:24
Fónaicí - Mír 3 | Cúla4 Ar Scoil |
3:22
Ag filleadh ar scoil | Cúla4 ar Scoil
3:11
Feisteas Oibre | Cúla4 Ar Scoil |
4:52
'Culaith Nua an Impire' | Cúla4 ar Scoil |
4:43
Ruarc ar cuairt go píolóta Paul | Cúla4 Ar Scoil |
3:37
Fónaicí - Mír 2 | Cúla4 Ar Scoil |
3:18
Fónaicí - Mír 1 | Cúla4 Ar Scoil |
2:59
An Aidiacht Shealbhach | Cúla4 Ar Scoil |
4:28
Éadaí déanta as ollan | Cúla4 Ar Scoil |
5:08
Éadaí agus Abairtí | Cúla4 Ar Scoil |
4:46
'Máire agus a Mála' | Cúla4 Ar Scoil |
4:34
Nuachtán a Dhearadh | 'An Ghaoth agus an Ghrian' | Cúla4 Ar Scoil |
4:19
'An Ghaoth agus an Ghrian' | Cúla4 Ar Scoil |
4:29
An gcaitheann tú é seo chuig an trá sa Gheimhreadh? | Cúla4 Ar Scoil |
4:35
Agallamh Beirte: 'Oíche Shamhna' | Cúla4 Ar Scoil |
4:33
Liosta siopadóireachta do chóisir | Cúla4 Ar Scoil |
4:55
Rann | 'Oíche Shamhna' | Cúla4 Ar Scoil |
4:29
An Briathar Saor | Cúla4 Ar Scoil |
4:13
Dán | 'Púca' | Cúla4 ar Scoil |
4:47
'Cat na Caillí' | Cúla4 Ar Scoil |
4:13
Scéal a Scríobh | Oíche Shamhna | Cúla4 Ar Scoil |
4:20
Oideas a scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
4:11
Dreas Cainte | Cúla4 Ar Scoil |
4:19
Dán | 'An Damhán Alla agus An Mhíoltóg' | Cúla4 Ar Scoil |
3:45
Ag gleasadh suas | Cúla4 Ar Scoil |
3:57
Treoracha a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
4:09
Cuir aithne ar Líosa | Cúla4 Ar Scoil |
4:52
Tréithe bhulaíochta a aithint | Cúla4 Ar Scoil |
4:35
Cuireadh Cóisire | Cúla4 Ar Scoil |
4:56
Treoracha gluaiseachta | Cúla4 Ar Scoil |
3:59
Laethanta Breithe | Cúla4 Ar Scoil |
4:36
Cur Síos a Dhéanamh ar Dhuine | Cúla4 Ar Scoil |
3:54
'Cearc an Phrompa' | Cúla4 Ar Scoil |
5:18
Dán | 'Nuair a Bheidh Mé Fásta' | Cúla4 Ar Scoil |
4:07
Cé mhéad atá i do theaghlach? | Cúla4 Ar Scoil |
4:33
Dán 'Is Maith Liom' a chumadh le chéile | Cúla4 Ar Scoil |
4:32
Cur síos ar thréithe fhisiceacha daoine | Cúla4 Ar Scoil |
4:42
Dán | 'Duilleoga Deasa' | Crainn Dhuillsilteacha | Cúla4 ar Scoil |
4:28
Cú Chulainn | Taisce Tuisceana | Cúla ar Scoil |
4:07
Litir a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
4:46
Na Séasúir | Cúla4 Ar Scoil |
4:17
An Fháinleog | Cúla4 Ar Scoil |
4:49
'Féach Thart 4' | Cruithneacht | Sliocht | Cúla4 Ar Scoil |
4:38
Haiku an Fhómhair | Cúla4 Ar Scoil |
3:51
Torthaí an Fhómhair | Cúla4 Ar Scoil |
3:46
Cuairt ón gcircín rua ón leabhar 'An Chircín Rua' | Cúla4 Ar Scoil |
4:26
Dúlra dúchasach | Cúla4 Ar Scoil |
4:27
'Mo Chircín Dubh' | Cúla4 ar Scoil |
4:53
Dúlra an Fhómhair | Cúla4 Ar Scoil |
4:41
Iontráil Dialainne | Spriocanna Scoile | Cúla4 Ar Scoil |
4:14
Mo Leabhar | Cúla4 Ar Scoil |
4:57
Amach nó amuigh? | Cúla4 Ar Scoil |
4:42
Iontráil Dialainne | Cúla4 ar Scoil |
4:54
An seomra ranga | Cúla4 Ar Scoil |
4:19
Laethanta na Seachtaine | Cúla4 Ar Scoil |
4:17
'Ná Gabh Ar Scoil' | Cúla4 ar Scoil |
4:46
Rialacha Ranga | 'An Múinteoir Nua' | Cúla4 Ar Scoil |
4:30
Foirgneamh na scoile | Cúla4 Ar Scoil |
4:40
'An Múinteoir Nua' | Cúla4 ar Scoil |
4:03
Céard atá i do mhála scoile? | Cúla4 Ar Scoil |
4:13
Taisceadán Todhchaí | Cúla4 ar Scoil |
5:10
Foghraíocht - Mír 15 | Cúla4 Ar Scoil |
2:56
Saoire an tSamhraidh | Cúla4 ar Scoil |
5:09
Éagsúlacht | Cúla4 Ar Scoil |
6:44
Scéal | Ag Campáil sa Fhrainc | Ceisteanna | Cúla4 Ar Scoil |
5:07
Foghraíocht - Mír 14 | Cúla4 Ar Scoil |
3:47
Féach Thart 3 | An Lochán Sáile | Crosfhocal | Cúla4 ar Scoil |
6:47
Éist go cúramach & freagair na ceisteanna | Cúla4 Ar Scoil |
5:13
Spraoi sa Samhradh: Geocaching | Cúla4 Ar Scoil |
5:00
Léirmheas Bia | Cúla4 Ar Scoil |
5:31
Biachlár a Dhearadh | Cúla4 Ar Scoil |
6:50
Foghraíocht - Mír 13 | Cúla4 Ar Scoil |
2:50
Dráma balbh | Cúla4 Ar Scoil |
5:06
Biachlár | Cúla4 Ar Scoil |
5:33
'Seachain tú féin' | Cúla4 Ar Scoil |
5:19
Nathanna cainte i nGaeilge & teangacha difriúla | Cúla4 Ar Scoil |
5:06
Foghraíocht - Mír 12 | Cúla4 Ar Scoil |
3:24
Dán | 'B'fhearr Liom Féin' | Cúla4 Ar Scoil |
5:05
An t-Ainmhí is Fearr Liom | Cúla4 Ar Scoil |
4:11
Achainí a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
3:49
Foghraíocht - Mír 11 | Cúla4 Ar Scoil |
2:47
An Beach | Lá Domhanda na mbeach | Cúla4 ar Scoil |
5:30
Ainmhithe agus na gnéithe áirithe a bhaineann leo | Cúla4 ar Scoil |
4:49
Foghraíocht - Mír 10 | Cúla4 Ar Scoil |
3:46
Tomhais cén t-ainmhí mé? | Cúla4 Ar Scoil |
4:43
'Cosc ar Chrogaill' | Scéal na Seachtaine | Cúla4 Ar Scoil |
4:02
Tomhas - feirmeoir, sionnach, cearc & mála mhin bhuí | Cúla4 ar Scoil |
4:30
Próifíl carachtar | Cúla4 Ar Scoil |
5:28
Foghraíocht - Mír 9 | Cúla4 Ar Scoil |
2:50
Iontráil Dialainne | Cúla4 Ar Scoil |
5:37
Tréithe phearsantachta an duine ó 'An Múinteoir Nua' | Cúla4 ar Scoil |
5:08
Foghraíocht - Mír 8 | Cúla4 Ar Scoil |
3:41
Rabhlóg - Mír 03 | Cúla4 Ar Scoil |
3:05
Tréithe fhisiceacha an duine | Cúla4 Ar Scoil |
4:38
Ag léamh Iontráil Dialainne | Cúla4 ar Scoil |
5:21
An Cholainn: na baill bheatha | Cúla4 Ar Scoil |
5:20
Sa Bhaile | Cúla4 Ar Scoil |
5:09
Foghraíocht - Mír 7 | Cúla4 Ar Scoil |
3:25
'Na Trí Mhuicín' | Athscríobh | Cúla4 Ar Scoil |
5:17
Agallamh leis an mac tíre | 'Na Trí Mhuicín' | Cúla4 Ar Scoil |
2:11
Fógraí i bPáipéar Nuachta | Foirgnimh | Cúla4 Ar Scoil |
4:29
Foghraíocht - Mír 6 | Cúla4 Ar Scoil |
3:10
'Na Trí Mhuicín' | Cúla4 Ar Scoil |
5:08
'Misneach' | Scéal na Seachtaine | Cúla4 Ar Scoil |
4:39
Tithe éagsúla na hÉireann | Cúla4 Ar Scoil |
4:57
Agallamh Beirte | Cúla4 Ar Scoil |
4:33
Foghraíocht - Mír 5 | Cúla4 Ar Scoil |
3:18
Agallamh Beirte | Cúla4 Ar Scoil |
4:14
Tomhais | Cúla4 Ar Scoil |
6:06
Tomhaiseanna | Cúla4 ar Scoil |
4:32
Cluiche: Stad an Bhus! | Cúla4 Ar Scoil |
6:10
Foghraíocht - Mír 4 | Cúla4 Ar Scoil |
3:10
Rabhlóg - Mír 02 | Cúla4 Ar Scoil |
2:51
'Ar Thóir an Óir' | Scéal na Seachtaine | Cúla4 Ar Scoil |
5:01
Córais Taistil | Cúla4 Ar Scoil |
4:37
Codanna an bhlátha | Cúla4 Ar Scoil |
4:31
Greannán a Scríobh | Cúla4 Ar Scoil |
6:01
Foghraíocht - Mír 3 | Cúla4 Ar Scoil |
3:18
Rabhlóg - Mír 01 | Cúla4 Ar Scoil |
2:37
Greannán | Cúla4 Ar Scoil |
5:05
Tomhais cén caitheamh aimsire atá ann | Cúla4 Ar Scoil |
5:04
'Céard é sin?' | Scéal na Seachtaine | Cúla4 Ar Scoil |
4:49
Tráchtairí spóirt | Cúla4 Ar Scoil |
5:51
Tomhas cén caitheamh aimsire? | Cúla4 Ar Scoil |
5:22
Dán Acrastaice | Cúla4 Ar Scoil |
6:48
'Thugas an Ghealach ag siúl' | Cúla4 Ar Scoil |
4:45
Foghraíocht - Mír 2 | Cúla4 Ar Scoil |
3:03
Dúshlán Scríbhneoireachta | Cúla4 Ar Scoil |
2:10
'Thugas an Ghealach ag Siúl' | Scéal na Seachtaine | Cúla4 Ar Scoil |
2:05
An Spásaire | Cúla4 Ar Scoil |
4:49
An Pota Folamh | Cuid 03 | Cúla4 Ar Scoil
1:42
Éadaí | Cúla4 Ar Scoil |
6:21
An Pota Folamh | Cuid 02 | Cúla4 Ar Scoil
2:09
Cuairt ar shiopa éadaí | Cúla4 Ar Scoil |
4:48
An Pota Folamh | Cuid 01 | Cúla4 Ar Scoil
2:16
Éadaí | Cúla4 Ar Scoil |
5:02
Foghraíocht - Mír 1 | Cúla4 Ar Scoil|
2:36
Seachain an físeán seo mura bhfuil bricfeasta ite agat go fóill! Tá Máirt na hInide á céiliúradh ag scoláirí Scoil Náisiúnta Bhaile Mhic Airt ar an Seanphobal inniu. Nach méanar dóibh é!
Máirt na hInide i Scoil Náisiúnta Bhaile Mhic Airt
2:37
'Dónall Dána' | Léirmheas na nÓg |
4:09
'Dónall Dána' & 'Danny Seaimpín an Domhain' | Léirmheas na nÓg |
4:53
Ruairí San Ospidéal | Scéal an Lae | Cúla 4
5:26
Ciara Cainteach | Scéal an Lae | Cúla 4
7:59
Cóisir Sa Choill | Scéal an Lae | Cúla 4
9:57
Dinnéar do Toby | Scéal an Lae | Cúla 4
4:33
Lúlú Agus An Oíche Glórach | Scéal an Lae | Cúla 4
6:16
Frog Sa Spéir | Scéal an Lae | Cúla 4
6:41
Néilín Agus An Cat | Scéal an Lae | Cúla 4
6:10
Murcha Mór | Scéal an Lae | Cúla 4
6:59
Eileanór an Eilifint Éagsúil | Scéal an Lae | Cúla 4
9:46
Uinseann Donn | Scéal an Lae | Cúla 4
5:13
Drochlá Ruairí | Scéal an Lae | Cúla 4
5:10
Tá Béar Bocht Tinn | Scéal an Lae | Cúla 4
5:08
Tá Eagla Ar Bhéar | Scéal an Lae | Cúla 4
4:44
Ceol na gCat | Scéal an Lae | Cúla 4
3:53
Luchín Dána | Scéal an Lae | Cúla 4
3:13
Gobnait Gé | Scéal an Lae | Cúla 4
7:32
Cití Cearc | Scéal an Lae | Cúla 4
6:34
Cócó an Colgán Cairdiúil | Scéal an Lae | Cúla 4
5:31
Cearc an Phrompa | Scéal an Lae | Cúla 4
5:54
Binji Madra Ar Strae | Scéal an Lae | Cúla 4
6:12
Béiríní Ag Troid | Scéal an Lae | Cúla 4
6:12
An Coileach Codlatach | Scéal an Lae | Cúla 4
6:35
Cáca Don Rí | Scéal an Lae | Cúla 4
7:02
Meig agus Cóilín | Scéal an Lae | Cúla 4
5:45
Mactíre Na Draíochta | Scéal an Lae | Cúla 4
8:36
Ní Mise a Rinne é | Scéal an Lae | Cúla 4
6:09
Mise agus an Dragún | Scéal an Lae | Cúla 4
5:52