Ag léamh tuairisc nuachta | Cúla4 ar Scoil |
4:04
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Léitheoireacht | Siopadóireacht | Rang a trí go rang a sé | Sa cheacht seo, léifidh Mícheal tuairisc a bheadh le feiceáil i bpáipéar nuachta agus déanfaidh sé pléigh ar ghnásanna cló a bhaineann le tuairisc nuachta. In this lesson, Mícheál will read a newspaper article and discuss the conventions of print associated with newspaper articles. Tá an rang seo dírithe ar dhaltaí ó rang a trí go dtí rang a sé. This class is aimed at students from third class to sixth class. Torthaí foghlama: Rannpháirtíocht, gnásanna cló, cuspóir, seánra agus guth. Léitheoireacht | Rang 3 - 6 | Téama: Siopadóireacht | Cúla4 Ar Scoil