Baile
Ceannairí don Todhchaí CLG
Comórtas na Super 9's 2024! Féach anseo agus Pobalscoil Ghort Inse Guaire agus Meánscoil na mBráithre Críostaí, Trá Lí, i mbun comórtais na bliana seo.
Brú Anseo
Tabhair aire duit féin
Is cuidiú agus tacaíocht é bheith ag éisteacht leis na scéalta pearsanta atá ag daoine eile. Is féidir leis na scéalta seo daoine a spreagadh i mbun cainte agus plé. Seo sraith físeáin le tacú le daoine óga bheith ag plé le mothúcháin s'acu féin.
Tá leigheas sa gcaint - bíodh sin le cara, duine de do mhuintir nó le comhairleoir. Tá sé chomh tábhachtach labhairt faoin gcaoi a n-airíonn tú agus an cúnamh a theastaíonn uait a fháil. Labhróidh Cathán faoi na deacrachtaí a bhí aige lena mheabhairshláinte agus an lagmheas a bhí aige air féin. Nuair a bhí Cathán sa séú bliain shóisearach bhí sé ag streachailt go mór. Bhí sé ag pointe an-íseal agus rinne sé iarracht lámh a chur ina bhás féin. Ó shin i leith tá cúnamh faighte ag Cathán ó chomhairleoir chun dul i ngleic leis na nithe uile a bhíonn ag déanamh imní dó. Tuigeann sé anois an tábhacht atá le cúnamh a lorg.
Istigh Liom Féin
Cathán
5:29
Tá áit lárnach ag cúrsaí meabhairshláinte i saol Choilm le blianta beaga anuas. Tá sé tar éis an tábhacht atá le comhrá oscailte a fhoghlaim. I mí na Nollag 2019 chuir máthair Choilm lámh ina bás féin. Bhí neamhord dépholach ag gabháil di, rud nár thuig siad go dtí i ndiaidh di bás a fháil. Bhí agus bíonn neart comhráite oscailte ag Colm agus a chlann ó shin agus tugann siad an-tacaíocht dá chéile. Tugann Colm an-aire agus aird dá mheabhairshláinte. Tuigeann sé an tábhacht atá le rudaí ar nós dialann a choinneáil nó dul chuig comhairleoir chun cuidiú leis déileáil le nithe a bhíonn ag déanamh imní dó.
Istigh Liom Féin
Colm
5:27
Is cuma cé chomh dona agus a éiríonn cúrsaí le do mheabhairshláinte is féidir teacht as. Labhróidh Jonathan faoina thaithí féin le buairt agus ísle brí. Bhí Jonathan ag pointe an-íseal ina shaol agus ba bheag nár chuir sé lámh ina bhás féin agus é ina chónaí in Abu Dhabi. Ó shin i leith tá go leor ama caite ag Jonathan ag foghlaim faoin meabhairshláinte agus féinfhorbairt, agus tá sé ag úsáid an méid atá foghlamtha aige agus a thaithí pearsanta féin anois ina chuid oibre mar chóitseálaí saoil, agus é ag tabhairt cúnaimh dóibh siúd a bhíonn ag streachailt.
Istigh Liom Féin
Jonathan
5:45
Is am leochaileach í an Ardteist do dhaoine óga. Bíonn sé an-deacair an brú a bhaineann leis na scrúduithe a láimhseáil. Ba é an anoireicse an bealach a bhí ag Seán le smacht a fháil ar a shaol nuair a mhothaigh sé nach raibh smacht aige ar aon rud eile. Tháinig an anoireicse ar Sheán agus é ag staidéar don Ardteist agus ag ullmhú portfóilió don choláiste ealaíne. Labhróidh sé faoin mbrú ollmhór a bhí sé ag cur air féin ag an am sin agus mar a ndeachaigh an fhadhb as smacht air. An rud is mó a chuidigh le Seán agus é ag dul tríd seo uile ná labhairt go hoscailte lena chairde agus a chlann faoin méid a bhí ag tarlú.
Istigh Liom Féin
Seán
5:55
Aisling Ghaeltachta
Gearrscannán úr! I ndiaidh dóibh cairdeas a dhéanamh sa Ghaeltacht, an mbeidh deis ag Aisling agus Colm teacht le chéile agus iad ar ais sa Bhaile?
Brú Anseo
Inis Friotal
Sraith úr gearrscannáin bunaithe ar dhánta ó shiollabas na Gaeilge. Athshamhlú físiúil le tacú le daltaí tuiscint níos fearr a dhéanamh ar an fhilíocht. Fáilte go hInis Friotal.
Brú Anseo
Gearrscannáin
Yu Ming, Fluent Dysphasia, Clare sa Spéir agus go leor gearrscannáin eile ar fáil anseo!
Brú Anseo
Bailiúcháin Faisnéise TG4 - Lean ort ag fiosrú
Stair, tíreolaíocht, saibhreas teanga agus tuilleadh le fáil anseo in cartlann faisnéise TG4
Brú Anseo