Baile
Inis Friotal
Sraith úr gearrscannáin bunaithe ar dhánta ó shiollabas na Gaeilge. Athshamhlú físiúil le tacú le daltaí tuiscint níos fearr a dhéanamh ar an fhilíocht. Fáilte go hInis Friotal.
Brú Anseo
Bailiúcháin Faisnéise TG4 - Lean ort ag fiosrú
Stair, tíreolaíocht, saibhreas teanga agus tuilleadh le fáil anseo in cartlann faisnéise TG4
Brú Anseo
Tabhair aire duit féin
Is cuidiú agus tacaíocht é bheith ag éisteacht leis na scéalta pearsanta atá ag daoine eile. Is féidir leis na scéalta seo daoine a spreagadh i mbun cainte agus plé. Seo sraith físeáin le tacú le daoine óga bheith ag plé le mothúcháin s'acu féin.
Tá leigheas sa gcaint - bíodh sin le cara, duine de do mhuintir nó le comhairleoir. Tá sé chomh tábhachtach labhairt faoin gcaoi a n-airíonn tú agus an cúnamh a theastaíonn uait a fháil. Labhróidh Cathán faoi na deacrachtaí a bhí aige lena mheabhairshláinte agus an lagmheas a bhí aige air féin. Nuair a bhí Cathán sa séú bliain shóisearach bhí sé ag streachailt go mór. Bhí sé ag pointe an-íseal agus rinne sé iarracht lámh a chur ina bhás féin. Ó shin i leith tá cúnamh faighte ag Cathán ó chomhairleoir chun dul i ngleic leis na nithe uile a bhíonn ag déanamh imní dó. Tuigeann sé anois an tábhacht atá le cúnamh a lorg.
Istigh Liom Féin
Cathán
5:29
Tá áit lárnach ag cúrsaí meabhairshláinte i saol Choilm le blianta beaga anuas. Tá sé tar éis an tábhacht atá le comhrá oscailte a fhoghlaim. I mí na Nollag 2019 chuir máthair Choilm lámh ina bás féin. Bhí neamhord dépholach ag gabháil di, rud nár thuig siad go dtí i ndiaidh di bás a fháil. Bhí agus bíonn neart comhráite oscailte ag Colm agus a chlann ó shin agus tugann siad an-tacaíocht dá chéile. Tugann Colm an-aire agus aird dá mheabhairshláinte. Tuigeann sé an tábhacht atá le rudaí ar nós dialann a choinneáil nó dul chuig comhairleoir chun cuidiú leis déileáil le nithe a bhíonn ag déanamh imní dó.
Istigh Liom Féin
Colm
5:27
Is cuma cé chomh dona agus a éiríonn cúrsaí le do mheabhairshláinte is féidir teacht as. Labhróidh Jonathan faoina thaithí féin le buairt agus ísle brí. Bhí Jonathan ag pointe an-íseal ina shaol agus ba bheag nár chuir sé lámh ina bhás féin agus é ina chónaí in Abu Dhabi. Ó shin i leith tá go leor ama caite ag Jonathan ag foghlaim faoin meabhairshláinte agus féinfhorbairt, agus tá sé ag úsáid an méid atá foghlamtha aige agus a thaithí pearsanta féin anois ina chuid oibre mar chóitseálaí saoil, agus é ag tabhairt cúnaimh dóibh siúd a bhíonn ag streachailt.
Istigh Liom Féin
Jonathan
5:45
Is am leochaileach í an Ardteist do dhaoine óga. Bíonn sé an-deacair an brú a bhaineann leis na scrúduithe a láimhseáil. Ba é an anoireicse an bealach a bhí ag Seán le smacht a fháil ar a shaol nuair a mhothaigh sé nach raibh smacht aige ar aon rud eile. Tháinig an anoireicse ar Sheán agus é ag staidéar don Ardteist agus ag ullmhú portfóilió don choláiste ealaíne. Labhróidh sé faoin mbrú ollmhór a bhí sé ag cur air féin ag an am sin agus mar a ndeachaigh an fhadhb as smacht air. An rud is mó a chuidigh le Seán agus é ag dul tríd seo uile ná labhairt go hoscailte lena chairde agus a chlann faoin méid a bhí ag tarlú.
Istigh Liom Féin
Seán
5:55
Gearrscannáin
Yu Ming, Fluent Dysphasia, Clare sa Spéir agus go leor gearrscannáin eile ar fáil anseo!
Brú Anseo