Baile
Barista na Gaeilge
Tá an Barista agus Múinteoir Gramadaí is fearr sa tír ar ais!! Barista na Gaeilge -- Cois Cladaigh. Rialacha agus Comhairle ar Ghraiméar na Gaeilge. Ar fáil anois!
Brú Anseo
#béalbhinn
Tá #béalbhinn anseo!!! Sraith úr físeáin, le cuid de na haíonna is mó i saol na Gaeilge faoi agallamh ag Micheál Ó Ciaraidh. Labhraíonn siad faoin obair, taistil, na meáin shóisialta agus cúrsaí teanga le cuidiú le daltaí cumarsáid níos fearr a dhéanamh. Caith seal le #Béalbhinn.
Brú Anseo
SNAS TV Ros na Rún
Sraith nua acmhainní teagaisc agus foghlama bunaithe ar an sobalchlár, Ros na Rún, le cabhrú le foghlaimeoirí snas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha. Díríonn na físeáin agus na bileoga oibre a bhaineann le gach ceacht ar na scileanna cumarsáide, ar an idirghníomhaíocht labhartha, ar shaintréithe na cainte agus ar an nGaeilge neamhfhoirmiúil.
Brú Anseo
Gairm sna Meáin Ghaeilge
Déanfar ceiliúradh sa tsraith seo ar dhaoine i dtionscal meán cumarsáide na hÉireann a thosaigh amach i TG4 nó in eagraíocht meán cumarsáide Gaeilge eile agus a bhfuil ainm déanta anois acu dóibh féin ar an ardán idirnáisiúnta nó i measc a bpiaraí.
Oibríonn Sorcha Nic Giolla Mhuire ina heagarthóir le Yellow Moon Post Productions...Rinne sí eagarthóireacht ar chláracha agus scannáin éagsúla le blianta anuas lena n-áirítear Doineann ina raibh an phríomhpháirt ag Peter Coonan. Inniu tá sí ag caint faoin ionchur cruthaitheachta atá aici mar eagarthóir; an tábhacht a bhaineann le hoibriú mar fhoireann agus an chaoi ar thug sí faoi ghairm bheatha chruthaitheachta sna meáin chumarsáide Ghaeilge a bhuíochas dá grá don teanga.
Sorcha Nic Giolla Mhuire
Gairm sna Meáin Ghaeilge
2:36
Pléann Cian Mac Carthaigh & Rachel Nic An Ultaigh na deiseanna agus na dúshláin a bhíonn ann sa léiriú suimiúil agus bríomhar ar chláracha teilifíse do leanaí. Pléifidh Cian san eipeasóid seo an cur chuige atá aige i leith smaointe nua a dhéanamh don scáileán agus pléifidh Rachel an próiseas léiriúcháin ón smaoineamh go dtí an scáileán...
Cian Mac Cárthaigh & Rachel Nic An Ultaigh
Gairm sna Meáin Ghaeilge
3:05
An bhfuil gairm bheatha sna meáin shóisialta Ghaeilge uait? Tugann an saor-chruthaitheoir ábhair Róisín Ní Mhaoláin agus comhordaitheoir meán sóisialta do TG4 Rút Ní Theimhneáin léargas dúinn ar na sceidil laethúla atá acu de réir mar a dhéanann siad ceangal le lucht féachana ar líne ar fud an domhain. Nochtann siad na tuairimí a bhíonn ag criticeoirí meán sóisialta a thugann neamhaird don tábhacht a bhaineann leis na meáin shóisialta agus pléann siad an tábhacht a bhaineann le taighde maith, pleanáil agus feasacht branda ó thaobh ceangal a dhéanamh leis an bpobal atá acu ar líne.
Róisín Ní Mhaoláin & Rút Ní Theimhneáin
Gairm sna Meáin Ghaeilge
2:59
Tá réimse leathan de shaothair a bhfuil duaiseanna buaite acu scríofa, léirithe agus stiúrtha ag Darach don stáitse, don scáileán agus don raidió tríd na blianta, lena n-áirítear ‘Corp & Anam’ ar bhuaigh sé gradam IFTA dó. Pléann sé a chonair ghairme go dtí seo san eipeasóid seo de réir mar a dhéanann sé iarracht scríbhneoirí nua atá ag teacht chun cinn a spreagadh chun luí isteach ar an obair agus triail a bhaint as.
Darach Mac Con Iomaire
Gairm sna Meáin Ghaeilge
3:33
Dúil sna Dánta
Sraith fílíochta Gaeilge don Ard-leibhéal (CCEA A2) agus don Ardteistiméireacht (NCCA): Sraith anailíse agus aithris fhilíochta a chuideoidh le scoláirí lena gcuid staidéir ar na filí cáiliúla Gaeilge, Máirtín Ó Direáin, Seán Ó Ríordáin, Máire Mhac an tSaoi, agus Cathal Ó Searcaigh.
Brú Anseo