Sa Bhaile | Cúla4 Ar Scoil |
5:09
SÁBHÁIL
0
Gaeilge | Léitheoireacht | Sa bhaile | Naíonáin go Rang a Dó | Sa cheacht seo, beidh Caitríona ag léamh téacs bunaithe ar an téama ‘Sa Bhaile’. Líonfaidh Caitríona na bearnaí leis na focail cuí bunaithe ar an méid atá léite aici. In this lesson, Caitríona will be reading a text that further explores the theme of ‘Sa Bhaile’. Caitríona will then fill the blanks with the correct words based on what she has read. Tá an rang seo dírithe ar naoináin go rang a dó. Cúla4 Ar Scoil | Ábhar - Léitheoireacht | Téama - Sa Bhaile