An Caisearbhán | Bláth Fiáin | Cúla4 Ar Scoil |
4:22
SÁBHÁIL
0
Scríbhneoireacht | An Samhradh | Naíonáin go rang a dó | Scríobhfaidh Orla tuairisc faoin mbláth fiáin, an caisearbhán. This class is aimed at students from infant class to second class. Orla will write a report about a wild flower called the dandelion. Cúla4 Ar Scoil | Ábhar - Scríbhneoireacht | Téama - An Samhradh |