An Geimhreadh | Cúla4 Ar Scoil |
4:27
SÁBHÁIL
0
Léitheoireacht | An Geimhreadh | Naíonáin go rang a dó | Sa cheacht seo, pléifidh Orla an séasúr is fuaire den bhliain; an Geimhreadh. Cleachtóidh sí rann ar dtús báire agus ansin léifidh sí abairtí faoin ngeimhreadh agus déanfaidh sí iarracht iad a chur san ord ceart. In this lesson, Orla will discuss the coldest season of the year; winter. First, she will practise a rhyme and then she will read a few sentences aloud and attempt to put them in the correct order. Torthaí Foghlama: Rannpháirtíocht, Foclóir Léitheoireachta. Cúla4 Ar Scoil | Ábhar - Léitheoireacht | Téama - An Geimhreadh