'An Nathair agus na Spéaclaí' | Cúla4 Ar Scoil |
4:50
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Léitheoireacht | Naíonáin go rang a dó | Sa cheacht seo, léifidh Orla caibidil a haon as an leabhar ‘An Nathair Agus Na Spéaclaí’ le Máire Ní Ghallchobhair agus díreoidh sí ar na frásaí beaga deasa atá ann. Tá an rang seo dírithe ar dhaltaí ó na naíonáin go dtí rang a dó. Torthaí foghlama: Rannpháirtíocht. Orla will read the first chapter from the book 'An Nathair agus na Spéaclaí' by Máire Ní Ghallchobhair. This class is aimed at students from infant class to second class. Léitheoireacht | Naíonáin - Rang 2 | Téama: An Teilifís | Cúla4 Ar Scoil