Sa bhaile | Cúla4 Ar Scoil |
4:43
SÁBHÁIL
0
Gaeilge ó Bhéal | Naíonáin go rang a dó | Cumarsáid & tuiscint | Téann Orla ar thuras timpeall tigín beag, tá na seomraí agus fearas tí ana-chosúil le gnáth teach freisin. Orla takes a tour around a little wooden house - the rooms & household are very similar to a normal house too. This class is aimed at students from infants to second class. Cúla4 Ar Scoil | Ábhar - Gaeilge ó Bhéal | Téama - Sa Bhaile