Dán | 'An Luchóg & an Ceamra' | Cúla4 Ar Scoil |
3:35
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Léitheoireacht | Teicneolaíocht | Naíonáin go rang a dó | Léifidh Orla dán darbh ainm ‘An Luchóg & An Ceamara’ agus díreoidh sí ar na focail nua agus an rím atá le cloisteáil ann. Tá an rang seo dírithe ar dhaltaí ó na naíonáin go dtí rang a dó. Torthaí foghlama: Foclóir léitheoireachta & cuspóir, seánra agus guth. Orla will read a poem called ‘An Luchóg & An Ceamara’ and pay special attention to the new vocabulary as well as the rhyme that can be heard throughout. This class is aimed at students from infant class to second class. Cúla4 Ar Scoil | Léitheoireacht | Téama - Teicneolaíocht