Cén clár is fearr le Chiara an Cat? | Cúla4 Ar Scoil |
4:06
Drámaíocht
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Drámaíocht | An Teilifís | Naíonáin go rang a dó | Cuireann Orla a cara Ciara faoi agallamh - cén clár teilifíse is fearr leí? Orla is interviewing her friend Ciara the Cat - what are her favourite television programmes? This class is aimed at students from infant class to second class. Drámaíocht | Naíonáin - Rang 2 | Téama: An Teilifís | Cúla4 Ar Scoil