Neil Armstrong - Spásaire faoi agallamh | Cúla4 Ar Scoil |
4:34
Drámaíocht
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Drámaíocht | Taisteal | Rang a trí go rang a sé | Ligeann Síle uirthi gur ag preas-ócáid mar Neil Armstrong atá sí. Sile is hosting a press conference as Neil Armstrong, recently returned from the Moon. This class is aimed at students from third class to sixth class. Drámaíocht | Rang 3 - Rang 6 | Téama: Taisteal | Cúla4 Ar Scoil