Cárta Poist | Cúla4 Ar Scoil |
4:14
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Léitheoireacht | An Samhradh | Rang a trí go rang a sé | Sa cheacht seo, beidh Caitríona ag léamh cárta poist agus déanfaidh sí pléigh ar ghnásanna cló a bhaineann le cártaí poist. Chomh maith leis sin, cuirfidh sí roinnt ceisteanna ar na foghlaimeoirí bunaithe ar an méid atá léite aici. Tá an rang seo dírithe ar dhaltaí ó rang a trí go dtí rang a sé. Torthaí foghlama: Rannpháirtíocht & gnásanna cló. In this lesson, Caitríona will be reading a postcard and will discuss the conventions of print associated with postcards. As well as that, she will ask the learners a few questions based on what she has read. This class is aimed at students from third class to sixth class. Léitheoireacht | Rang 3 - Rang 6 | Téama: An Samhradh | Cúla4 Ar Scoil