Córais Taistil | Cúla4 Ar Scoil |
4:37
SÁBHÁIL
0
Gaeilge ó Bhéal | Naíonáin go rang a dó | Cumarsáid, tuiscint, fiosrú & úsáid | Míníonn Caitríona na buntáistí & na míbhuntáistí lena córais taistil coitianta. Caitríona explains the advantages & disadvantages of the common modes of transport. This lesson is suitable for pupils from infants classes to second class. Cúla4 Ar Scoil | Ábhar - Gaeilge | Téama - Córais Taistil