Léirmheas Scannáin | Cúla4 Ar Scoil |
4:19
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Léitheoireacht | An Teilifís | Rang a trí go rang a sé | Sa cheacht seo, labhróidh Cian faoi scannáin agus léifidh sé léirmheas scannáin. Tá an rang seo dírithe ar dhaltaí ó rang a trí go dtí rang a sé. Torthaí foghlama: Rannpháirtíocht & gnásanna cló In this lesson, Cian will discuss the topic of movies and read a movie review. This class is aimed at students from third class to sixth class. Léitheoireacht | Rang 3 - Rang 6 | Téama: An Teilifís | Cúla4 Ar Scoil