Gearrscannáin
Anseo, tá rogha gearrscannán a léiríodh do TG4 anuas thríd na blianta agus atá in oiriúint mar áis teagaisc iar-bhunscoile, do shonraíocht nua na Sraithe Sóisearaí ach go h-áirithe.
Sórtáil:
Is Déanaí
(2003) Scannán stiúrtha ag Daniel O'Hara agus Yu Ming ag teacht go hÉireann leis an Ghaeilge a fhoghlaim.
Yu Ming is ainm dom
Yu Ming is ainm dom
11:20
Bunaithe ar an seandán Gaeilge 'Cúirt an Mheán Oíche'. Scéal nua-aimseartha faoi fhear atá ag caitheamh an tsaoil go rímhaith ach nach bhfuil sé mar a shamhlaigh sé a bheadh sé nuair a bhí sé ina dhéagóir.
Scéal 2
An Chúirt
23:40
Gearrscannán grinn faoi chúrsaí teanga in Éirinn. Bíonn olc ar thriúr othar, nach bhfuil aon Ghaeilge acu, in oifig síciatrach nuair a chloiseann siad rúnaí na hoifige ag labhairt Gaeilge ar an bhfón agus nach dtuigeann siad céard atá á rá aici.
Oscailt
Fíorghael
9:08
Ní mórán riamh a bhí le rá ag Murph lena iníon cúig bhliana déag d'aois. Dúisíonn sé maidin amháin agus bíonn an Ghaeilge ar a thoil aige, rud nach raibh riamh cheana. Bíonn dearmad déanta aige conas Béarla a labhairt agus lorgaíonn sé cabhair ó dhuine ar bith a thabharfaidh dó í!
Oscailt
Fluent Dysphasia
15:55
Rúbaí, cailín óg 8 mbliana d’aois atá ar tí a céad chomaoineach a dhéanamh ach atá ag diúltú é a dhéanamh in Éirinn an lae inniu.
Rúbaí
Rúbaí
11:23
Scannán fíorálainn a léiríonn an mhian ó chroí a bhí ag cailín óg bualadh leis an mBanríon Grace nuair a thug sí cuairt ar Éirinn.
Oscailt
Marion agus an Banphrionsa
8:32
Nuair a thagann Cúilín ar an saol bíonn a cheann iompaithe siar. Bíonn grá ag a mháthair dó ón tús ach ní bhíonn aird ag aon duine eile air, fiú a athair féin. Ar feadh a shaoil bíonn Cúilín ag iarraidh grá agus meas a athar a tharraingt chuige féin ach nuair a éiríonn leis bíonn sé ró-mhall.
Oscailt
Cúilín Dualach
12:15
Cé a chreidfeadh go mbeadh bean ina cónaí thuas i gcrann i dteach ar imeall Bhaile Átha Cliath?
Oscailt
Clare sa Spéir
19:28
Scéal faoin tionchar a bhíonn ag an mbás ar an duine óg. Tá seanmháthair Eric agus Greg tar éis bháis ach sular bhásaigh sí d'fhág sí tóraíocht taisce acu le déanamh ina teach féin. Téann na buachaillí sa tóir ar an taisce le linn an tórraimh, rud a chuireann olc ar a máthair agus a n-aintín. Ar an taisce a fháil, tagann siad ar ní éigin a thugann faoiseamh mór dóibh.
Lasair
An Tórramh
11:59
Gaeilge a labhraíonn James agus a athair Michael nuair a bhíonn siad i mbun a ngnó spiaireachta rúnda. Ní fhéadfaidh máthair James fáil amach faoi na misin rúnda a bhíonn ar bun acu. Ach luath nó mall beidh a fhios ag gach duine faoin méid a bhíonn ar siúl acu.
Oscailt
An Teanga Rúnda
13:17
Bíonn Máire croíbhríste ar a fháil amach go bhfuil leoicéime ar a mac Eoinín nach bhfuil ach aon bhliain déag d’aois. Faigheann cúrsaí níos casta fós nuair a fhilleann athair Eoinín, nach bhfaca siad le fada an lá. Nuair a iarrann Eoinín uirthi scéal ‘Eoghainín na nÉan’ a léamh dó glacann sí leis ar deireadh go bhfuil sé tinn.
Scéal 1
Eoinín
24:16
Bhí saol maith compordach ag Risteárd agus ag Áine nuair a bhí an saol go maith. Ach tá athrú ar chúrsaí anois agus tá an saol ag dul ina n-aghaidh.
Scéal 1
Dílseacht
24:19
Scéal é An Gadaí atá bunaithe ar ghearrscéal le Pádraig Mac Piarais. Bíonn cailín óg ag goid nithe beaga le tabhairt abhaile ag a deirfiúr a bhfuil fiobróis chisteach ag dul di. Ach tarraingíonn a cuid gadaíochta caint nuair a théann sí ag goid ó chomharsa béal dorais.
Scéal 1
An Gadaí
23:19
Meallann Jones, Príomhfheidhmeannach comhlachta slándála ríomhairí, ríomhchláraitheoir óg darb ainm Ultan, chun dochar a dhéanamh do ghnó a athar. Nuair a thagann eolas nua chun cinn bíonn a shliocht ar gach a bhfuil páirteach. Orna Ní Choileáin a scríobh an gearrscéal seo, Páirtnéir, atá le fáil ina bailiúchán gearrscéalta Canary Wharf.
Scéal 1
Pairtnéir
25:08
Déagóir í Síle atá ag streachailt leis an saol agus le bás a máthar. Nuair a chastar bean eile ar a hathair, bíonn a croí dubh ar fad. Scéal é seo atá bunaithe ar scéal as béaloideas na hÉireann.
Scéal 1
Síle
23:27
Castar Arto Leary agus Bríd Ní Chonaill ar a chéile i mbeár déanach san oíche. Beidh tionchar ag an méid a tharlaíonn eatarthu go ceann i bhfad. Tá an clár seo bunaithe ar bhealach ar dhán an 18ú aois, Caoineadh Airt Uí Laoghaire. Scéal faoin ngrá, faoi dhrúis, faoi olc agus faoi dhíoltas a bhaint amach.
Scéal 1
Bás Arto Leary
25:14
Clár scéinséara é seo, scéal faoi ghrá, dallamullóg agus aiféala. Ach an féidir le caidreamh idir beirt maireachtáil gan muinín ná dílseacht?
Scéal 2
Cathú
23:52
Níl Eimear in ann an ceann is fearr a fháil ar a saol ar aon bhealach. Beidh uirthi cinneadh an-tábhachtach a dhéanamh le bogadh ar aghaidh sa saol ach an rachaidh sí lena croí nó lena cloigeann?
Scéal 2
Grá mo Chroí
24:00
Bíonn ealaíontóir graifítí óg ag streachailt lena shaol. Fiosróidh Eoinín na nÉan streachailt inmheánach an ealaíontóra leis an amhras agus neamhdhiongbháilteacht.
Scéal 2
Eoinín na nÉan
24:13
Bíonn timpiste bóthair ag Sean Mac Donnacha agus an bhean atá geallta leis. Is as baile beag iascaireachta in iarthar na hÉireann dóibh. Bíonn tionchar ag an timpiste orthu an chuid eile dá saoil.
Scéal 2
Sínte
23:48
Scéal faoi sheanfhear atá ar thóir ceana agus cairdeas. Fiosróidh an clár seo téamaí ar nós a bheith scoite amach ón saol, dóchas agus an chumhacht atá ag an ngrá.
Scéal 2
Lá Breá Chuige
23:54
Scannán bunaithe ar shaothar de chuid Liam Uí Fhlaithearta. Cuirtear síos sa scannán seo ar dhornálaí fíochmhar atá in ann do dhuine ar bith sa bhfáinne. Ach tagann athrú ar rudaí nuair a dhéanann sé iarracht bob a bhualadh ar choirpeach a chuir geall ar an troid. Anois tá a chlú agus a theaghlach i mbaol.
Údar
An Seabhac
22:42
Scannán bunaithe ar shaothar de chuid Liam Uí Fhlaithearta. De bharr fadhbanna airgid agus brú oibre, ní bhíonn cúrsaí go maith idir Éamonn ná a mhac Neidín. Ach ní bhíonn de rogha acu aon lá amháin ach an lá a chaitheamh i gcomhluadar a chéile.
Údar
An Buille
22:34
Bunaithe ar shaothar le Micheál Ó Conghaile. Scéal ina ndéantar cur síos ar an gcoimhlint atá idir an saol nua-aimseartha agus an seansaol. Nuair a thugann fear óg, a bhíonn ag iarraidh an lá a chaitheamh, cuairt ar sheanshiopa clog agus uaireadóirí, cuireann fear an tsiopa fainic air gan am a chur amú.
Údar
Seacht gCéad Uaireadóir
22:43
(2011) Gearrdhráma bunaithe ar mhórshaothair liteartha na Gaeilge. Stiúrtha ag Colm Bairéad . Scríofa ag Maedb Johnston le Eamonn Ó Ceallaigh, Michéal agus Beartla Ó Domhnaill mar aisteoiri. Scéal é seo atá bunaithe ar shaothar Phádraic Uí Conaire. Is iomaí casadh sa saol seo ach is beag an chuimhne a bhíonn ag Liam ar an méid atá i ndán dó nuair a shocraíonn sé dul go hÁrainn chuig cluiche peile. Nuair nach mbíonn ach áit do bheirt ar bhád Tom Beag, tagann Liam ar phlean a chuireann athrú tubaisteach ar a shaol go deo. Seo lá nach ndéanfaidh Liam dearmad go brách air.
Údar
An t-Ádh
20:10
Scéal fíor faoi Sonnie Murphy, léimreathaí as Éirinn, ar bhailigh an baile ar mba as é an t-airgead le hé a chur go dtí na Cluichí Oilimpeacha i Los Angeles i 1932. Ní raibh teas chomh mór riamh i Los Angeles an bhliain sin agus fuair Sonnie go dona mar gheall air. An mbeadh sé in ann ag an dúshlán nó an seasfadh sé an fód ar mhaithe lena thír agus a mhuintir ag baile?
Oscailt
An Díog is Faide
13:46