Sorcha Nic Giolla Mhuire
2:36
Faisnéis
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Gairm sna Meáin Ghaeilge
Oibríonn Sorcha Nic Giolla Mhuire ina heagarthóir le Yellow Moon Post Productions...Rinne sí eagarthóireacht ar chláracha agus scannáin éagsúla le blianta anuas lena n-áirítear Doineann ina raibh an phríomhpháirt ag Peter Coonan. Inniu tá sí ag caint faoin ionchur cruthaitheachta atá aici mar eagarthóir; an tábhacht a bhaineann le hoibriú mar fhoireann agus an chaoi ar thug sí faoi ghairm bheatha chruthaitheachta sna meáin chumarsáide Ghaeilge a bhuíochas dá grá don teanga.