Céard é solas? | An Ghrian agus Solas | Cúla4 Ar Scoil |
4:30
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Eolaíocht | Rang a trí go rang a sé | Fuinneamh & fórsaí | Beidh Fiachra ag fiosrú solas. Léireoidh Fiachra go bhfuil solas bán déanta suas de seacht ndath (dearg, oráiste, buí, glas, gorm, indeagó agus corcairghorm) mar a léirigh Isaac Newton fadó. Where does light come from? Fiachra will explore how light behaves. Fiachra will demonstrate how clear white light is made up of seven colours (red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet) just as Isaac Newton did a long time ago. This class is aimed towards students from third class to sixth class. Cúla4 Ar Scoil | Ábhar - Eolaíocht | Téama - An Ghrian agus Solas