An Fóram Rómhánach | Cúla4 Ar Scoil |
5:04
SÁBHÁIL
0
Stair | Rang a trí go rang a sé | An saol, an tsochaí, an obair agus an cultúr san am atá thart | Tugann Mícheál eolas dúinn ar roinnt gnéithe de shaol na Rómhánaigh – áit a bhí béim mór ar thrádáil. Mar sin, bhí tábhacht le foirgnimh ar leith a bhí sa Fhóram. Bhí a mbealach féin ag na Rómhánaigh le huimhreacha & múineann Mícheál iad sin dúinn. Life, society, work and culture in the past: Mícheál explores the life of the Romans, where trading & commerce was central. We see what type of important buildings were in the Forum & how they had their own numerals. This class is aimed at students from third class to sixth class. Stair | Rang 3 - Rang 6 | Téama: Siopadóireacht | Cúla4 Ar Scoil