Scipeáil | Cúla4 Ar Scoil |
4:31
SÁBHÁIL
0
Corpoideachas | Naíonáin go rang a dó | Tá Fiachra amuigh sa chlós ag scipeáil. Tá an rang seo dírithe ar dhaltaí ó na naíonáin go rang a dó. Fiachra is out in the fresh air skipping. This class is aimed towards students from infant classes to second class. Cúla4 Ar Scoil | Corpoideachas | Scipeáil