Lá Scoile | Cúla4 Ar Scoil |
4:30
Mata
SÁBHÁIL
0
Mata | Am | Rang a trí & rang a ceathair | Tomhais | Tugann Caitríona léargas dúinn conas am analacháide a insint mar am digite agus a mhalairt de dhóigh, ag úsáid an lá scoile mar shampla. Tá an rang seo dírithe ar na dhaltaí ó rang a trí agus rang a ceathair. Caitríóna explains how to tell an analogue time in digital format, and digital time in an anlagoue format. She uses a typical school day as an example. This class is aimed at students from third class and fourth class. Cúla4 Ar Scoil | Ábhar - Mata | Téama - Éadaí