Nuacht Cúla4
0:55
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Dúchas sa Cheol - 22.09.2023
Bhí ócáid d'arbh ainm Dúchas sa Cheol ar siúl sa chultúrlann i mBéal Feirste mar chuid d'Oíche Chultúir 2023. Labhraíonn Lauren Ní Néill le hAisling agus tugann sí míniú ar bhunús na logainmneacha agus an ceangailt atá acu leis an gceol di.
Freagair na Ceisteanna seo bunaithe ar an mír nuachta!