An Fód deireannach
3:52
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Tábhacht na bPortaigh
Fiosraíonn Manchán an tábhacht atá le Portaigh na tíre ar mhaithe le cúrsaí timpeallachta agus mar stóir carbóin.