Crois Bhríde | Cúla4 Ar Scoil |
5:07
Roinn le Google Classroom
SÁBHÁIL
0
Ealaín | An tEarrach | Naíonáin go rang a dó | San fhíseán seo, beidh an múinteoir Orla ag taispeáint dúinn conas crois bhríde a dhéanamh. Beidh luachra agus banda leaisteach ag teastáil. This class is aimed at students from infant class to second class. In this video, Orla will show us how to make a Bridget’s cross. Reeds and elastic bands are required. Cúla4 Ar Scoil | Ábhar - Ealaín | Téama - An tEarrach |