Coimisiúnú

ÁBHAR DÍRITHE AR OIDEACHAS

Sprioc-am d’iarratais chuig TG4 – 5pm Dé Luain an 24 Deireadh Fómhair 2022

Fáilteoidh TG4 roimh moltaí ó chomhlachtaí a bhfuil spéis acu in ábhar a léiriú dírithe ar Oideachas.

Cuirtear fáilte roimh mion-sraitheanna gearr fhoirme (bite-size) dírithe ar Churaclam oideachais Bunscoile nó iarbhunscoile. Is míreanna físe 3’00 ar fhad iad seo a bheadh chranntaca do mhúinteoirí le úsáid mar chuid den rang.

Cuirfear fáilte ar leith roimh iarratais ins na réimsí seo: Litríocht, Saibhreas Teanga, Uimhirtheacht, Cúrsaí Aeráide & Timpeallachta, ábhair STEAM; Abhar Cruthaitheach & na hEalaíona Teangabhunaithe.

Buiséad: 3,000 – 5,000 in aghaidh an mhír.

Teagmháil: Conall.o.mairtin@tg4.ie